Hvordan kan AIM Create hjælpe jer

Vi hjælper dig med at skabe differentiering og blive valgt på hylden

For de fleste kategorier gælder, at 2 ud af 3 shoppere allerede har planlagt at købe ind i kategorien, inden de besøger en given butik. Alligevel er over 70% af alle køb på den ene eller anden måde påvirket af aktiviteter i butikken, på hylden eller fra personalet. Når dette kombineres med, at ét ud af tre køb i mange kategorier sker på ren impuls, bliver det afgørende at kende shopperens adfærd i butikken og foran hylden, så shopperen kan påvirkes i den rigtige retning.

AIM Create har stor erfaring med at hjælpe med at optimere din samlede performance i butikken – og dermed øge sandsynligheden for at blive valgt på hylden. Vi kan give en meget detaljeret viden om, hvordan shopperen reelt tager sin beslutning foran hylden – og derved hvordan produktets hyldeplacering og fremtoning kan optimeres. Ved at følge shopperens rejse i butikken dannes et nuanceret billede af valgkriterier og købsbeslutningsprocessen.

Emballagen er den sidste kontakt shopperen har med dit produkt inden køb og det har således en vital betydning for shopperens valg i butikken. Når vi evaluerer en emballage, hjælper vi med at klarlægge:

– SYNLIGHED: Skaber emballagen synlighed og differentiering på hylden?
– BUDSKABSFORSTÅELSE: Kommunikerer emballagen de ”rigtige” værdier – og skabes de rigtige forventninger til produktet?
– BEHOVSOPFYLDELSE: Kan forbrugerne lide emballagen?
– KØBSINTENTION: Skaber emballagen en positiv købsintention?
Se vores oplæg til analyse af “den optimale emballage”

Vi får data til at leve!

Hos AIM Create har vi stort fokus på at få data til at leve! I vores afrapportering er det afgørende for os at oversætte, hvad resultaterne betyder for faktisk eksekvering. Vores påstand er, at den største faldgrube inden for markedsanalyse er, at man ikke lykkes med at få oversat indsigterne til konkrete actions.

Vi har fokus på at gøre det abstrakte så konkret som muligt – eller populært sagt går vi fra ”know-how til show-how!”

"If you can’t explain it simply – you don’t understand it well enough"
Albert Einstein

I forbindelse med en analyse vil vi altid anbefale en implementeringsworkshop med facilitering blandt relevante medarbejdere og interessenter. Mange resultater kan betyde, at der skal tages beslutninger, der griber omfattende ind i virksomhedens strategi, medarbejdernes arbejdsopgaver eller fokusområder.

Enhver organisationsteori vil fordre, at medarbejderne og andre interessenter bliver involveret i denne proces, for at det ønskede mål kan realiseres. En implementeringsworkshop vil sikre, at alle relevante interessenter får en fælles accept af de eventuelle forandringer, der skal til. Optimalt set er de allerede blevet inddraget endnu tidligere i processen ved valg af fokusområder og set-up for analysen for at sikre denne helt afgørende forankring.

Vi hjælper med at forstå og skabe innovation i din kategori

AIM Create har stor erfaring med at skabe kategori- og produktudvikling – baseret på forbrugernes motiver og barrierer i kategorien.

"You’ve got to start with the customer experience and work back toward the technology – not the other way around"
Steve Jobs

Første trin for succesfuld innovation er at forstå kategoriens DNA: Hvem tager beslutningen? Hvornår tages beslutningen? Hvem påvirker købet? Hvor involveret er de forskellige aktører i kategorien?

AIM Create kan hjælpe med at afdække beslutningsprocesser, involvering og valgkriterier i såvel B-t-B markeder og B-t-C markeder.

Ved B-t-B er det vores erfaring, at slutbrugeren ofte er overset – eller undervurderet. Dette er synd, da inddragelse af slutbrugeren bl.a. er med til at skabe en større differentiering – og dermed mindre prisfølsomhed i kategorien.

 

Vi har arbejdet med innovationsprojekter på tværs af forskellige brancher, der har haft dét til fælles, at vi har inddraget både de professionelle aktører og slutbrugeren for at opnå en mere holistisk forståelse for beslutningsprocessen, motiver og valgkriterier i kategorien – og dermed også det bedste fundament til at udvikle kategorien fremadrettet.

Vi hjælper med at øge dit mærkes styrke og relevans

Når vi taler om et mærkes styrke, taler vi ikke blot om, hvor ofte forbrugerne køber mærket, men også om hvor stærk en emotionel tilknytning, der er til mærket. Dette giver et reelt indtryk af, hvor vanskeligt det er for konkurrerende mærker at ”flytte” forbrugeren ved kampagner, promotion og lignende.

 

Hos AIM Create er vi meget optaget af at afdække, hvad der præcis forklarer en stærk (eller svag) brand equity. Generelt siger vi, at brand equity kan forklares ved mærkerelationen (kendskab og tilgængelighed), funktionelle og emotionelle image-dimensioner. Ved at forstå hvad der konkret driver mærkeopfattelsen og differentieringen i din kategori, betyder det også, at vi kan give en meget konkret og detaljeret opskrift på, hvordan du kan optimere dit mærkes performance ift. at skabe relevans og skille dig ud fra dine konkurrenter.