Medarbejdere

Kristian Nørgaard Jensen

Administrerende Direktør og partner

Kristian har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og har primært haft sit fokus på sparring og rådgivning af kunder inden for FMCG, detailhandel og serviceområderne. Med baggrund i en stor ledelses- og kundeerfaring er Kristian vant til at begå sig på både taktisk og strategisk niveau, og har lang erfaring med at få resultaterne til at leve hos kunderne. Kristian er uddannet Cand. Merc. i afsætning.

Tel: +45 51 23 17 43

Trine Wonsild

Research Manager og partner

Trine har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og omfattende erfaring med projektledelse og gennemførsel af markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Trine har en HD i afsætning.

Tel:+45 21 26 79 67

Martin Juul Jensen

Partner

Martin har næsten 20 års erfaring indenfor
markedsanalysebranchen og har bl.a. været analysekonsulent på mediebureau og analyseinstitut. 
Martin har været selvstændig i 15 år og står bl.a. bag Communication Research . Han brænder for at hjælpe kunderne med at opnå den relevante markedsindsigt samt at forstå muligheder og udfordringer i markedet. Fokus er på de kvantitative markedsundersøgelser, med speciale inden for kommunikation, branding og NPD. Martin er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København.

Tel: + 45 30 30 01 37

Tue Clausen

Senior Insights Consultant & Ethnographer

Tue har 15 års erfaring med kvalitativ markedsanalyse inden for både FMCG og B2B med et særligt fokus på bl.a. adfærd- og holdningsstudier, koncept- og kommunika-tionstest samt brandundersøgelser. Han har solid erfaring med moderation af fokusgrupper, og med hans uddannelses-mæssige baggrund  i Europæisk Etnologi har han ekspertise inden for etnografisk feltarbejde og shopperanalyse – herunder dybdeinterviews og observationsstudier. Dertil bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Tel:+45 27 26 67 20

Mia Roepstorff

Senior Insights Consultant

Mia har 20 års erfaring med markedsanalyse og mestrer en bred pallette af kvalitative metoder til at afdække bl.a. evalueringer, koncept- kommunikation- og brugertest, brandundersøgelser, adfærd og holdninger. Solid erfaring inden for FMCG, børn og unge, medical og b-t-b.  Hun har en holistisk tilgang til problemstillinger og løsninger samt bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Tel:+45 26 17 16 65

Lotte Larsen

Senior Research Executive

Lotte har 20 års erfaring med markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Lotte er uddannet cand.scient i geografi og vægter tværfaglig og løsningsorienteret tilgang til kundernes udfordringer særlig højt.

Tel:+45 61 34 62 13

Julie Christensen

Student Assistant

Julie arbejder som studentermedhjælper hos AIM Create med særligt fokus på de kvantitative undersøgelser. Julie læser Jura på Københavns Universitet.