Medarbejdere

Kristian Nørgaard Jensen

Administrerende Direktør og partner

Kristian har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og har primært haft sit fokus på sparring og rådgivning af kunder inden for FMCG, detailhandel og serviceområderne. Med baggrund i en stor ledelses- og kundeerfaring er Kristian vant til at begå sig på både taktisk og strategisk niveau, og har lang erfaring med at få resultaterne til at leve hos kunderne. Kristian er uddannet Cand. Merc. i afsætning.

Tel: +45 51 23 17 43

Pia Hangaard

Client Insight Director

Mere end 25 års ansættelse i globalt ledende virksomheder inden for FMCG, Medicinal og Teknologi, er basis for Pias store erfaring. Og BTB- samt BTC-marketing og markedsanalyse er kerne kompetenceområder. Tidligere ansættelse i et analyseinstitut danner basis for den dybe metodeforståelse samt kendskab til Finans og Transport sektoren. Fokus har altid været at skabe vækst og øge beslutningsdygtigheden ved at integrere viden. Mange års ledelseserfaring betyder, at Pia er vant til at deltage på både strategisk og taktiske niveau. Pia er uddannet Cand. Merc.


Tel:+45 21 67 84 54

Trine Wonsild

Research Manager og partner

Trine har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og omfattende erfaring med projektledelse og gennemførsel af markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Trine har en HD i afsætning.

Tel:+45 21 26 79 67

Mia Roepstorff

Senior Insights Consultant

Mia har 20 års erfaring med markedsanalyse og mestrer en bred pallette af kvalitative metoder til at afdække bl.a. evalueringer, koncept- kommunikation- og brugertest, brandundersøgelser, adfærd og holdninger. Solid erfaring inden for FMCG, børn og unge, medical og b-t-b.  Hun har en holistisk tilgang til problemstillinger og løsninger samt bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Tel:+45 26 17 16 65

Tue Clausen

Senior Insights Consultant & Ethnographer

Tue har 15 års erfaring med kvalitativ markedsanalyse inden for både FMCG og B2B med et særligt fokus på bl.a. adfærd- og holdningsstudier, koncept- og kommunika-tionstest samt brandundersøgelser. Han har solid erfaring med moderation af fokusgrupper, og med hans uddannelses-mæssige baggrund  i Europæisk Etnologi har han ekspertise inden for etnografisk feltarbejde og shopperanalyse – herunder dybdeinterviews og observationsstudier. Dertil bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Tel:+45 27266720

Lotte Larsen

Senior Research Executive

Lotte har 15 års erfaring med markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Lotte er uddannet cand.scient i geografi og vægter tværfaglig og løsningsorienteret tilgang til kundernes udfordringer særlig højt.

Tel:+45 61346213

Elisabeth Lützhøft

Senior Research Executive

Elisabeth har bred og varieret erfaring inden markedsanalyse og kvantitative undersøgelser. Med baggrund fra både konsulent- og kundesiden er hendes tilgang både kommerciel og kundeorienteret. Hun har specielt stor erfaring med FMCG og mediebranchen med fokus på bl.a. kendskab og brug, kampagnemåling, image, kundetilfredshed samt koncept- og produkttest. Elisabeth er Cand.merc. i afsætning.

Tel:+45 31612321

Sisse Dalsgaard

Student Assistant

Sisse arbejder som studentermedhjælper hos AIM Create, med primær fokus på kvantitative undersøgelser i form af kodning af åbne besvarelser og udarbejdelse af rapporter. Sisse læser Statskundskab på Københavns Universitet.

Tel:+45 26 78 65 03