Privatlivspolitik hos AIM Create 

Privatlivspolitik hos AIM Create

 1. GENERELT
  1.1 AIM Create indhenter og behandler personoplysninger, når du deltager i spørgeskema-undersøgelser og fokusgrupper/personlige interviews, som vi foretager på vegne af vores kunder. Mere specifikt uddyber denne Privatlivspolitik, hvilke personlige data AIM Create håndterer og årsagerne til vores indsamling af disse data, vores anvendelsesmetoder for dem, kriterierne for at dele dem med eksterne parter, samt de foranstaltninger vi træffer for at beskytte de opbevarede personlige informationer.


 2. DATAANSVAR
  2.1. Når det gælder indsamling og behandling af personoplysninger via personlige interviews eller online interviews, fungerer AIM Create som dataansvarlig. I visse situationer, hvor samarbejde med andre analyseinstitutter er nødvendigt for dataindsamlingen, deler AIM Create ansvaret for data med disse institutter. Derudover fungerer AIM Create ofte som databehandler på vegne af vores kunder. I disse tilfælde vil du blive bedt om at give samtykke til behandlingen af dine personoplysninger og modtage de relevante oplysninger vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger for at kunne afgive dit samtykke.

  2.2. Ved at deltage i vores analyser giver du samtykke til, at vi indsamler, anvender og deler dine personoplysninger i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i denne Privatlivspolitik
  Hvordan din tilladelse gives, afhænger af typen af undersøgelser: Kvalitative undersøgelser som fokusgrupper og personlige interviews: Når du rekrutteres via online paneler, gælder den generelle tilladelse du har givet til indsamling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding til panelet. Derudover underskriver du et specifikt samtykke-dokument i forbindelse med det fysiske interview.

  2.3.1. Kvantitative undersøgelser: Når du deltager i vores undersøgelser via vores underleverandørers online paneler, gælder den generelle tilladelse du har givet til indsamling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding til panelet.
 3. 2.Hvis du deltager som kunde eller medarbejder hos vores kunder via deres databaser, vil du altid blive kontaktet af vores kunder inden din deltagelse for at oplyse dig om den kommende undersøgelse og dine rettigheder.
 4.  
 5. Der findes desuden altid en GDPR-kontakt mellem os og leverandører af online-panel data samt mellem os og vores kunder, når de deler personoplysninger med os fra deres databaser.
 6. Har du spørgsmål angående vores håndtering af dine personoplysninger eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at tage kontakt til os:
 7.  
 1.  

AIM Create / Fruebjergvej 3 / 2100 Kbh. Ø / Tlf. +45 72 40 70 10 / e-mail: survey@aimcreate.dk

 1. SIKKERHED Dine personoplysninger gemmes på sikre servere placeret i Danmark/EU.
 2. Vi har implementeret passende tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre et niveau af beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.
 3.  

AIM Create ApS – Strandvejen 100 – 2900 Hellerup – Denmark Tlf.: 72 40 70 10 – www.aimcreate.dk – CVR 35805230 Nykredit 5474 0918918 – SWIFT-kode: NYKBDKKK – IBAN-nr.: DK0454740000918918

  1. DATABESKYTTELSE Vi håndterer alle personoplysninger i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt de relevante love om databeskyttelse i Danmark
  2. Definitionen af personoplysninger er baseret på GDPR og dækker alle data, der vedrører en identificerbar fysisk person. Vi indsamler og opbevarer personoplysninger fra analyser og spørgeskemaundersøgelser. Afhængig af analysens konkrete formål, vil data blive delt op i en række kategorier, som gør os i stand til at analysere svar. Det vil sige, at vi foretager en profilering af dig, hvilket dog altid vil være en anonym profilering, når resultaterne præsenteres for andre end os og du vil som respondent aldrig kunne identificeres af vores kunder.
  3. Når du kontakter os via e-mail, bruger vi de personoplysninger, som du måtte have angivet i e-mailen, til at svare dig.
  4. AIM Create tilbyder vores kunder muligheden for at abonnere på vores nyhedsbrev. Som led i denne tilmeldingsproces indsamler vi oplysninger, herunder din e-mailadresse, dit navn og navnet på din virksomhed. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kunne sende vores nyhedsbrev til dig.
  5.  
  6.  

4.2 Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger i overensstemmelse med de beskrevne formål nedenfor:

 1. BRUG AF DATABEHANDLERE For størstedelen af vores undersøgelser samarbejder vi med databehandlere, der opererer inden for EU. Disse databehandlere fungerer enten som rekrutteringspartnere til at finde respondenter til vores undersøgelser eller som administratorer af online paneler, der opretholder løbende kontakt med deres panelmedlemmer. I disse tilfælde deler vi ansvaret for databehandlingen med vores underleverandører.
 2.  
  1. OPBEVARINGENS VARIGHED Vi gemmer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er påkrævet for vores behandling af oplysningerne. Dette indebærer, at vi opbevarer data i følgende tidsperioder: Oplysninger vedrørende profilering i analyser og undersøgelser: De indsamlede data opbevares 6 måneder efter vi har færdiggjort undersøgelsen.
  2. Data relateret til kontakt via e-mail: Opbevares op til seks måneder efter din første henvendelse.
  3. Data relateret til nyhedsbrevsudsendelse: Opbevares så længe du ikke framelder dig dette.
  4.  
  5.  

AIM Create ApS – Strandvejen 100 – 2900 Hellerup – Denmark Tlf.: 72 40 70 10 – www.aimcreate.dk – CVR 35805230 Nykredit 5474 0918918 – SWIFT-kode: NYKBDKKK – IBAN-nr.: DK0454740000918918

  1. DINE RETTIGHEDER Som en person, hvis oplysninger behandles af AIM Create, har du visse rettigheder i henhold til GDPR. Nedenfor vil vi beskrive disse rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
  2. Hvis du ønsker at udnytte dine registrerede rettigheder, beder vi dig venligst kontakte AIM Create skriftligt via den e-mailadresse, der er angivet ovenfor. Vær venlig at inkludere dit fulde navn, din e-mailadresse og oplysninger om emnet for den undersøgelse, du deltog i. Hvis du er en person, hvis oplysninger behandles af os, har du ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi som dataansvarlig behandler om dig. Ved at kontakte os kan du få oplysninger om de kategorier af personoplysninger, der behandles om dig, formålet med behandlingen og hvem der har modtaget dine personoplysninger.
  3. Du har ret til at anmode om rettelse af dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller vildledende. Hvis vi ikke er enige i, at oplysningerne er unøjagtige, er vi dog ikke forpligtede til at foretage ændringer, men vi vil notere, at du som registreret mener, at oplysningerne ikke er korrekte.
  4. Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle dem.
  5. Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver fremtidig behandling. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til survey@aimcreate.dk.
  6. Hvis du som registreret er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til AIM Create som dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger findes ovenfor.
  7.  
  8.  
 1. ÆNDRINGER AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK Vi forbeholder os ret til at opdatere denne Privatlivspolitik løbende. Du kan altid se hvornår privatlivspolitikken senest er opdateret nedenfor:
 2.  

Senest opdateret 1.november 2023

 • 2