Medarbejdere

Medarbejder Kristian Nørgaard Jensen

Kristian Nørgaard Jensen
Administrerende Direktør og partner

Kristian har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og har primært haft sit fokus på sparring og rådgivning af kunder inden for FMCG, detailhandel og serviceområderne. Med baggrund i en stor ledelses- og kundeerfaring er Kristian vant til at begå sig på både taktisk og strategisk niveau, og har lang erfaring med at få resultaterne til at leve hos kunderne. Kristian er uddannet Cand. Merc. i afsætning.

 

Trine Wonsild

Trine Wonsild
Research Manager og partner

 

Trine har 20 års erfaring inden for markedsanalyse hos Nielsen som Research Executive/Research Team Manager. Trine har en HD i afsætning og hendes ekspertise ligger inden for kvantitative analyser – både mindre og større globale undersøgelser. Eksempler på områder Trine især har fokus på er shopper studier, Usage & Attitude studier og produkt/koncept tests.

Untitled design

Mia Roepstorff
Senior Insights Consultant

 

Mia har 20 års erfaring med markedsanalyse og mestrer en bred pallette af kvalitative metoder til at afdække bl.a. evalueringer, koncept- kommunikation- og brugertest, brandundersøgelser, adfærd og holdninger. Solid erfaring inden for FMCG, børn og unge, medical og b-t-b.  Hun har en holistisk tilgang til problemstillinger og løsninger samt bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Tue Clausen

Tue Clausen

Senior Insights Consultant & Ethnographer

Tue har 15 års erfaring med kvalitativ markedsanalyse inden for både FMCG og B2B med et særligt fokus på bl.a. adfærd- og holdningsstudier, koncept- og kommunika-tionstest samt brandundersøgelser. Han har solid erfaring med moderation af fokusgrupper, og med hans uddannelses-mæssige baggrund  i Europæisk Etnologi har han ekspertise inden for etnografisk feltarbejde og shopperanalyse – herunder dybdeinterviews og observationsstudier. Dertil bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

+45 51 23 17 43

knj@aimcreate.dk

+45 21 26 79 67

tw@aimcreate.dk

+45 26 17 16 65

mr@aimcreate.dk

+45 27 26 67 20

tc@aimcreate.dk

Lotte_larsen

Lotte Larsen
Senior Research Executive

Lotte har 15 års erfaring med markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Lotte er uddannet cand.scient i geografi og vægter tværfaglig og løsningsorienteret tilgang til kundernes udfordringer særlig højt.

Elisabeth til hjemmeside (2)

Elisabeth Lützhøft
Senior Research Executive

Elisabeth har bred og varieret erfaring inden markedsanalyse og kvantitative undersøgelser. Med baggrund fra både konsulent- og kundesiden er hendes tilgang både kommerciel og kundeorienteret. Hun har specielt stor erfaring med FMCG og mediebranchen med fokus på bl.a. kendskab og brug, kampagnemåling, image, kundetilfredshed samt koncept- og produkttest. Elisabeth er Cand.merc. i afsætning.

Katja t hjemmeside (2)

Katja Højmark Møller
Project Assistant

Katja har med mere end 10 års erfaring fra markedsanalysebranchen haft berøring med alle faser af kvantitativ markedsanalyse. En klar styrke i afdækningen af både kundens behov samt den endelig analyse. Hun har erfaring med såvel kontinuerlige multi-country trackinger, samt ad-hoc undersøgelser af alle størrelser. Katja er uddannet Cand.comm., og er en alsidig og kvalitetsbevidst analytiker med en stor målgruppeindsigt. Katja er bosiddende i Singapore.

Siisse s-h

Sisse Dalsgaard
Student Assistant

Sisse arbejder som studentermedhjælper hos AIM Create, med primær fokus på kvantitative undersøgelser i form af kodning af åbne besvarelser og udarbejdelse af rapporter. Sisse læser Statskundskab på Københavns Universitet.

+45 61 34 62 13

lol@aimcreate.dk

+45 31 61 23 21

el@aimcreate.dk

+45

km@aimcreate.dk

+45 26 78 65 03

sd@aimcreate.dk

Caroline t hjemmeside (2)

Caroline Wilken
Student Assistant

Caroline har en bachelor i Virksomhedskommunikation og Erhvervsøkonomi fra CBS og læser nu en kandidat i Strategisk Kommunikation & Digitale Medier på RUC på andet år. Hendes primære fokus er på kvalitative undersøgelser med opgaver som transskribering af interviews samt assistere ved afholdelse af fokusgrupper.

+45 29 82 22 24

cw@aimcreate.dk