Værktøjskasse

Vi hører dagligt mange forskellige spørgsmål i dialogen med vores kunder, f.eks.:

 

– Hvad lægger mine kunder vægt på?

– Hvor stort er potentialet for et nyt produkt?

– I hvilke situationer fravælges mit mærke?

– Hvem tager den egentlige købsbeslutning?

 

Alle vores undersøgelser tager udgangspunkt i din problemstilling og dit behov; metoderne er ”blot” værktøjet til at bringe din virksomhed videre. Men for at finde den rette vej, er det afgørende at vælge de passende værktøjer og bruge dem korrekt. Derfor tilbyder AIM Create den fulde værktøjskasse, så vi altid kan give dig den bedste rådgivning. Vi sætter fokus på i fællesskab at drøfte og stille skarpt på dine udfordringer og på baggrund heraf, anbefaler vi den metodemæssigt optimale tilgang, så vores anbefalinger og strategiske rådgivning bygger på det rette grundlag. Vores kvalitative teknikker tages typisk i anvendelse for at opnå en dybere forståelse af en given adfærd og har et eksplorativt præg, mens vores kvantitative analyser dækker over observationsstudier, exitinterviews og online interviews. Gennem modellering er det muligt at klarlægge forbrugernes reelle præferencer og adfærd.

 

Vores værktøjskasse indeholder bl.a.:

puzzle piece coming down into it's place

Kvalitative metoder:

Etnografi

Dybdeinterview (enkelt-, familie- eller duo-interview)

Fokusgrupper

Workshops (adfærds-, innovations- og branding workshops)

Kvantitative metoder:

Online-interview
Telefoniske interview
Hall test
In-home test
Postale spørgeskemaundersøgelser
Eye-tracking