Medarbejdere

Medarbejder Kristian Nørgaard Jensen

Kristian Nørgaard Jensen
Administrerende Direktør og partner

Kristian har over 20 års erfaring indenfor markedsanalyse og har primært haft sit fokus på sparring og rådgivning af kunder inden for FMCG, detailhandel og serviceområderne. Med baggrund i en stor ledelses- og kundeerfaring er Kristian vant til at begå sig på både taktisk og strategisk niveau, og har lang erfaring med at få resultaterne til at leve hos kunderne. Kristian er uddannet Cand. Merc. i afsætning.

 

Pia Hangaard
Client Insight Director

 

Mere end 25 års ansættelse i globalt ledende virksomheder inden for FMCG, Medicinal og Teknologi, er basis for Pias store erfaring. Og BTB- samt BTC-marketing og markedsanalyse er kerne kompetenceområder. Tidligere ansættelse i et analyseinstitut danner basis for den dybe metodeforståelse samt kendskab til Finans og Transport sektoren. Fokus har altid været at skabe vækst og øge beslutningsdygtigheden ved at integrere viden. Mange års ledelseserfaring betyder, at Pia er vant til at deltage på både strategisk og taktiske niveau. Pia er uddannet Cand. Merc.

Trine Wonsild

Trine Wonsild
Research Manager og partner

 

Trine har 20 års erfaring inden for markedsanalyse hos Nielsen som Research Executive/Research Team Manager. Trine har en HD i afsætning og hendes ekspertise ligger inden for kvantitative analyser – både mindre og større globale undersøgelser. Eksempler på områder Trine især har fokus på er shopper studier, Usage & Attitude studier og produkt/koncept tests.

Untitled design

Mia Roepstorff
Senior Insights Consultant

 

Mia har 20 års erfaring med markedsanalyse og mestrer en bred pallette af kvalitative metoder til at afdække bl.a. evalueringer, koncept- kommunikation- og brugertest, brandundersøgelser, adfærd og holdninger. Solid erfaring inden for FMCG, børn og unge, medical og b-t-b.  Hun har en holistisk tilgang til problemstillinger og løsninger samt bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

 

+45 51 23 17 43

knj@aimcreate.dk

+45 21 67 84 54

ph@aimcreate.dk

+45 21 26 79 67

tw@aimcreate.dk

+45 26 17 16 65

mr@aimcreate.dk

Tue Clausen

Tue Clausen

Senior Insights Consultant & Ethnographer

Tue har 15 års erfaring med kvalitativ markedsanalyse inden for både FMCG og B2B med et særligt fokus på bl.a. adfærd- og holdningsstudier, koncept- og kommunika-tionstest samt brandundersøgelser. Han har solid erfaring med moderation af fokusgrupper, og med hans uddannelses-mæssige baggrund  i Europæisk Etnologi har han ekspertise inden for etnografisk feltarbejde og shopperanalyse – herunder dybdeinterviews og observationsstudier. Dertil bred erfaring indenfor projektledelse af større nationale og internationale undersøgelser.

Lotte_larsen

Lotte Larsen
Senior Research Executive

 

Lotte har 15 års erfaring med markedsanalyse med fuld fokus på alle faser af de kvantitative analyser – fra de indledende tanker hos kunden til den afsluttende præsentation og implementering. Lotte er uddannet cand.scient i geografi og vægter tværfaglig og løsningsorienteret tilgang til kundernes udfordringer særlig højt.

Elisabeth til hjemmeside (2)

Elisabeth Lützhøft
Senior Research Executive

 

Elisabeth har bred og varieret erfaring inden markedsanalyse og kvantitative undersøgelser. Med baggrund fra både konsulent- og kundesiden er hendes tilgang både kommerciel og kundeorienteret. Hun har specielt stor erfaring med FMCG og mediebranchen med fokus på bl.a. kendskab og brug, kampagnemåling, image, kundetilfredshed samt koncept- og produkttest. Elisabeth er Cand.merc. i afsætning.

Siisse s-h

Sisse Dalsgaard
Student Assistant

 

Sisse arbejder som studentermedhjælper hos AIM Create, med primær fokus på kvantitative undersøgelser i form af kodning af åbne besvarelser og udarbejdelse af rapporter. Sisse læser Statskundskab på Københavns Universitet.

 

+45 27 26 67 20

tc@aimcreate.dk

+45 61 34 6213

lol@aimcreate.dk

+45 31 61 23 21

el@aimcreate.dk

45 26 78 65 03

sd@aimcreate.dk

Caroline Friis-Frederiksen
Student Assistant

Caroline arbejder som studentermedhjælper hos AIM Create. Hendes primære fokus er på kvalitative undersøgelser med opgaver som transskribering af interviews samt assistere ved afholdelse af fokusgrupper. Caroline læser Cand.merc(kom) på CBS.

David Herum
Student Assistant

 

Som studentermedhjælper hos AIM Create arbejder David mest med rapportering af kvantitative undersøgelser,  herunder kodning af åbne besvarelser, datatjek og udarbejdelse af rapporter. David læser Digital Innovation & Management på IT Universitetet.

+45

cff@aimcreate.dk

45 51 92 21 04

dh@aimcreate.dk